DCE HOUSE 4

Rodzaj inwestycji: dom jednorodzinny dwulokalowy – villa urbana klasy PREMIUM

Powierzchnia: w fazie projektu

Lokalizacja: Szczypiornicka dz. nr 121/6 o pow. 709m2 - boczna Krotoszyńskiej Wrocław - Osobowice

Status: na sprzedaż